Informasjon vedrørende NM for ungdom 2016

NM for ungdom arrangeres av Hell Sjakklubb, Rosenborg Sjakklubb og Trøndelalag Sjakkskole i Trondheim 4.–6. November 2016. Informasjon om arrangementet finner dere på NM-siden http://nmforungdom2016.no/index.php/pamelding og på Facebook https://www.facebook.com/nmu1016/

HBUS ønsker å dekke startavgiften på kr. 400,- for medlemmene i Hordaland, som skal delta i NM for Ungdom. Forutsetningen for dette er at klubbene selv registrerer deltakerne i Turneringsservice og fyller ut vedlagt skjema som skal returnerer til HBUS.

 

Kravet til de som skal delta i NM og ønsker dette dekket av HBUS er følgende:

  • For å få spille i NM må spilleren ha deltatt i KM.

Dato for dette er 22. oktober 2016 og det er Søråshøgda SSK som er arrangør for årets KM

http://turneringsservice.sjakklubb.no/enrolled.aspx?TID=KMforbarnogungeiHordaland2016-SorashogdaSkolesjakklubb

  • Dersom en spiller er forhindret i å spille KM, må det leveres en søknad til kretsen med en kort begrunnelse. Klubben leverer inn en felles søknad på dem dette gjelder. En eventuell dispensasjonssøknad vedlegges når dere returnerer registreringsskjemaet på deltakerne.

 

HBUS skal betale fellesfaktura for alle deltakerne den 25. oktober.

Vi setter derfor en frist til klubbene for å registrere inn deltakerne i Turneringsservice og returnere det vedlagte skjemaet til monica.fjeldstad@gmail.com innen 24. oktober 2016.

Det er viktig at skjemaet returneres som excel-fil slik at vi får laget et samledokument. Dette skal sendes til arrangøren for å gi en oversikt på hvem det er betalt for.

 

NB! Arrangøren har en frist for innbetaling av deltakeravgiften senest 25. oktober. Deltakeravgiften øker med kr. 100,- etter denne dato og økningen må dekkes av klubben/deltageren, selv.

 

Link for registrering av deltaker til NM:

http://tournamentservice.com/invitation.aspx?TID=NMU2016-HellSjakklubb

http://nmforungdom2016.no/index.php/pamelding

registreringsskjema-nm-2016